KEPALA PELAKSANA BPBD

Nama:
I Putu Widiada, S.Sos
NIP:
19681128 198901 1 002
Pangkat/Golongan:
Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan:
Kepala Pelaksana