BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nama:
I Gede Dharma Suarsana, S.Sn
NIP:
19751027 200701 1 021
Pangkat/Golongan:
Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan:
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan